SIGLUM

Agnieszka Fabiańska, mgr, bibliotekarka, kodykolog, kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach rozpoczęła pracę w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie opracowywała rękopisy średniowieczne, staropolskie i współczesne (współautorka m.in. katalogu: Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów. T. 22: Archiwum Aleksandra Janty-Połczyńskiego sygn. 12784-13023, oprac. Agnieszka Fabiańska, Czesława Pomianowska, Biblioteka Narodowa Warszawa 2011).

Od rozpoczęcia pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (2014 r.) zajmuje się opracowaniem kolekcji tejże biblioteki (m.in. przygotowuje katalog rękopisów średniowiecznych) oraz  badaniami proweniencyjnymi zasobu rękopiśmiennego BUW (np. Rękopisy ze zbiorów zabezpieczonych w Sobowidzu w zbiorach Bi­blioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, pod. red. D. Sidorowicz-Mulak i A. Franczyk-Cegły, Wrocław 2020, t. 2, 255-267).

Od kilku lat bada średniowieczną tradycję rękopiśmienną tekstu Historia scholastica Piotra Comestora w Polsce oraz excerptu z tego tekstu pod tytułem Historia Veteris et Novi Testamenti (m.in.: Średniowieczne rękopisy Historia scholastica Piotra Comestora w Polsce”, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, nr 9: 2015, 121-147 czy „Historia Veteris et Novi Testamenti: charakterystyka dzieła, metoda pracy jej autora i zarys tradycji rękopiśmiennej utworu”, w Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, red. M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak, Toruń 2019, 53-63). Członek zespołu badawczego rejestrującego rękopisy średniowieczne w Polsce Manuscripta.pl (projekt realizowany jest w Instytucie Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów).